Saturday, November 18, 2006

با دانشجویان درست برخورد کنید
باز هم خشم و بحثی که نه چندان تازه نیست.دیروز پلیس امریکا یک پسر دانشجوی ایرانی را مورد ضرب و شتم قرار داده.پسر دانشجوی ایرانی که مشغول درس خواندن در کتابخانه بوده توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و پلیس ها به این جوان دانشجو پنج بار شک الکتریکی وارد میکنند و رفتار خیلی بدی با این پسر داشتند .این رفتار فقط مختص یک کشور نیست در همه ی کشورهای دنیا این رفتار با جوانان به خصوص دانشجویان صورت میگیرد ولی این پسر دانشجو یک ایرانی بوده که در مملکت غریب مشغول تحصیل بوده کسی که هم زبون ما هست کسی که هم وطن ما هست ما باید به این رفتار بد اعتراض کنیم تا دیگر کسی حق نداشته باشد با جوانان ایرانی اینگونه برخورد کند.به همین مناسبت تظاهراتی توسط دانشجویان برگزار شد تا انزجار خود را نسبت به این رفتار خشن به گوش مردم برسانند
پاورقی:به این عمل زشت اعتراض کنید

چند تا فیلتر شکن پر سرعت اون پایین هست