Sunday, June 24, 2007

جمهوری اسلامی،بی لیاقت ترین حکومت برای ایرانباید دانست و جمهوری اسلامی بی لیاقتترین حکومت برای ایران است.حکومتی که فقط حرف میزنه و از عمل کردن به گفته هایش هراس دارد به چه درد میخورد؟این حکومت به درد زیر خاک میخورد.ولی اگر بگوید برنامه ی ما مبارزه با بدحجابی است و میخواهیم جوانان را تحت فشار قرار دهیم فوری عمل میکند و از همان فردایش کارش را شروع میکند.حالا اگر بگوید با گرانی باید بارزه شود!از یادشان میرود،بلاخره باید یه جوری حساب بانکی خامنه ای و بقیه مسوولان خالی نماند و هر روز بر دارایی هایشان اضافه شود. درد همه ی جوانان داخل ایران در حال حاضر نداشتن امنیت است.امنیتی که توسط نیروی انتظامی باید تامین شود،ولی در حال حاضر نیروی انتظامی در حال سرکوب جوانان است و خودتان که شاهد هستید و فیلم ها را در اینترنت دیده اید که چگونه دختران این مرزوبوم را زیر چک و لگد میگیرند.جوانانی که آینده سازان این مملکت هستند.حکومت جمهوری اسلامی میخواهد جلوی شادی جوانان را بگیرد و فقط و فقط آنها را اذیت کند و تحت شکنجه قرار دهد.در حکومتی که هنوز سنگسار کاری درست شناخته میشود و همین چند وقت پیش بود که میخواستند دو نفر را سنگسار کنند،که طبل رسواییشان نواخته شد و از خجالت یا ترس از انجام اینکار خودداری کردند.روزی میرسد که همین جوانانی که تحت فشار هستند،مسوولان بی لیاقت این حکومت را زیر مشت و لگد نابود کنند.به امید فردایی بهتر

Thursday, June 21, 2007

گرگها،ترس جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق

مجموعه جدیدی که تلوزیون جمهوری اسلامی درست کرده و به نام گرگها به خورد مردم میدهد،نشان دهنده ی ترس جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق است.ترسی که در طی این سالیان گریبانگیر این حکومت بوده است و به هر روشی قصد تخریب این سازمان را دارند.خیلی هم جالبه که اینبار از ترس خودشان را خیس کرده اند و مجموعه ی کاملی درست کرده اند که هدفشان از این کار این است که ذهن همه را نسبت به رجوی و سازمان مجاهدین خراب کنند.اگه بخوایم بگیم گرگ کیه خوب معلومه همین خمینی،که الان زیر خروارها خاک در جهنم هست.خمینی از جهتی دزد هم بود ،دزدی که این انقلاب را دزدید و به نام خود به ثبت رساند.چند لحظه فکر کنید.اگر همین مجاهدین نبودند چگونه این انقلاب پیروز میشد؟مجاهدین خلق گروهی بود که به این انقلاب خیلی کمک کرد ولی بعد خمینی دزد بزرگ قرن آن را به نام خود به ثبت رساند.اینها همش نشانه های ترس حکومت ایران از مجاهدین هست.جمهوری اسلامی میداند که در آینده ای نه چندان دور از بین خواهد رفت و همه ی جنایاتی را که انجام داده اند در تاریخ ثبت میشود و نسلهای آینده این حکومت را خیلی خوب میشناسند که چه حکومتی بر ایران این کشور صلح حکومت میکرده است.آخرین حرفم هم به اهالی تلوزیون جمهوری اسلامی است :بدانید ومطمئن باشید هیچ کسی این برنامه را نگاه نخواهد کرد مگر همین زورگویان و

برگشتم

باز هم برگشتم.البته خیلی دیرتر از دفعه های پیش .سعی میکنم از این به بعد مطالب بهتری بنویسم و از این حرفها.
فعلا کار دارم.تا بعد