Thursday, June 21, 2007

گرگها،ترس جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق

مجموعه جدیدی که تلوزیون جمهوری اسلامی درست کرده و به نام گرگها به خورد مردم میدهد،نشان دهنده ی ترس جمهوری اسلامی از مجاهدین خلق است.ترسی که در طی این سالیان گریبانگیر این حکومت بوده است و به هر روشی قصد تخریب این سازمان را دارند.خیلی هم جالبه که اینبار از ترس خودشان را خیس کرده اند و مجموعه ی کاملی درست کرده اند که هدفشان از این کار این است که ذهن همه را نسبت به رجوی و سازمان مجاهدین خراب کنند.اگه بخوایم بگیم گرگ کیه خوب معلومه همین خمینی،که الان زیر خروارها خاک در جهنم هست.خمینی از جهتی دزد هم بود ،دزدی که این انقلاب را دزدید و به نام خود به ثبت رساند.چند لحظه فکر کنید.اگر همین مجاهدین نبودند چگونه این انقلاب پیروز میشد؟مجاهدین خلق گروهی بود که به این انقلاب خیلی کمک کرد ولی بعد خمینی دزد بزرگ قرن آن را به نام خود به ثبت رساند.اینها همش نشانه های ترس حکومت ایران از مجاهدین هست.جمهوری اسلامی میداند که در آینده ای نه چندان دور از بین خواهد رفت و همه ی جنایاتی را که انجام داده اند در تاریخ ثبت میشود و نسلهای آینده این حکومت را خیلی خوب میشناسند که چه حکومتی بر ایران این کشور صلح حکومت میکرده است.آخرین حرفم هم به اهالی تلوزیون جمهوری اسلامی است :بدانید ومطمئن باشید هیچ کسی این برنامه را نگاه نخواهد کرد مگر همین زورگویان و