Sunday, June 24, 2007

جمهوری اسلامی،بی لیاقت ترین حکومت برای ایرانباید دانست و جمهوری اسلامی بی لیاقتترین حکومت برای ایران است.حکومتی که فقط حرف میزنه و از عمل کردن به گفته هایش هراس دارد به چه درد میخورد؟این حکومت به درد زیر خاک میخورد.ولی اگر بگوید برنامه ی ما مبارزه با بدحجابی است و میخواهیم جوانان را تحت فشار قرار دهیم فوری عمل میکند و از همان فردایش کارش را شروع میکند.حالا اگر بگوید با گرانی باید بارزه شود!از یادشان میرود،بلاخره باید یه جوری حساب بانکی خامنه ای و بقیه مسوولان خالی نماند و هر روز بر دارایی هایشان اضافه شود. درد همه ی جوانان داخل ایران در حال حاضر نداشتن امنیت است.امنیتی که توسط نیروی انتظامی باید تامین شود،ولی در حال حاضر نیروی انتظامی در حال سرکوب جوانان است و خودتان که شاهد هستید و فیلم ها را در اینترنت دیده اید که چگونه دختران این مرزوبوم را زیر چک و لگد میگیرند.جوانانی که آینده سازان این مملکت هستند.حکومت جمهوری اسلامی میخواهد جلوی شادی جوانان را بگیرد و فقط و فقط آنها را اذیت کند و تحت شکنجه قرار دهد.در حکومتی که هنوز سنگسار کاری درست شناخته میشود و همین چند وقت پیش بود که میخواستند دو نفر را سنگسار کنند،که طبل رسواییشان نواخته شد و از خجالت یا ترس از انجام اینکار خودداری کردند.روزی میرسد که همین جوانانی که تحت فشار هستند،مسوولان بی لیاقت این حکومت را زیر مشت و لگد نابود کنند.به امید فردایی بهتر