Tuesday, November 21, 2006

دانشجویی که مورد ظلم و ستم است
امان از دست این بسیجی ها .چه کارها که نمیکنند.آدم تعجب میکند از دست کار های اینا!!به نظر شما راه حل چیست؟چند روز پیش بود که خبر ضرب وشتم یک دانشجوی ایرانی را توسط پلیس نوشتم وامروز هم خبری بدتر از آن را میدهم خبری که خیلی ها را خشمگین کرد.خبری که در همین ایران خودمان اتفاق افتاده است .

ماجرا از این قرار است که توحید غفار زاده دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار به ضرب چاقوی یک بسیجی کشته شد.یک بسیجی جنایتکار.مرحوم توحید غفار زاده که روز شنبه مقابل درب دانشگاه با نامزد خود مشغول صحبت بوده با یک بسیجی درگیری لفظی پیدا میکند و در مقابل آن بسیجی چاقوی خودر را در می آورد و به سینه غفار زاده میزند.پس از انتقال این دانشجو به بیمارستان به علت ضربه وارد شده جان خود را از دست میدهد.

در همین راستا پدرام مینویسد: صداقت جو دبیر سابق انجمن اسلامی سبزوار با ابراز تاسف شدید از وقوع چنین حادثه ای گفت:3هفته قبل هم نیز شاهد حادثه ای دیگر برای دانشجویان بودیم.
ولی اگر از جنبه ی دیگر قضیه نگاه کنیم میبینیم که دونوع اتفاق برای دانشجو های ایرانی افتاده/یکی درآمریکا و دیگری در ایران /یکی با کنک زدن و دیگری با پاقو زدن{به قتل رساندن}.در اولی مشاهده میکنیم که بعد از این ماجرا تمام رسانه های خبری و ماهواره ای به این موضوع پرداختند وتظاهرات برگزار کردند و کلی شعار دادند و میز گرد درست کردند واعلامیه دادند و از این حرفها /ولی در دومی که در ایران اتفاق افتاده میبینیم که هیچ خبرگزاری از این حادثه سخن به میان نیاورد{جمهوری اسلامی}دوم اینکه هیچ تظاهراتی برگزار نشد که بخواهیم شعار بدیم{که امیدوارم برگزار شود و اگه برگزار شد خبر بدهید}سوم و جالبترین قسمت اینجا است که وقتی آن دانشجوی ایرانی مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت سخنگوی وزارت امور خارجه کلی اعتراض کردند و حتی در اخبار هم درباره ی این موضوع کلی حرف زدند و در همه بخشهای خبری در این موردحرف زدند.

به قول قمار عاشقانه:وقتی به او اجازه میدهند که خیابان را ببندد و جلوی ماشین مردم را بگیرد.آنها را پیاده کنید وبا بی ادبی تمام یکی دو لگد میان پاهای آنها بزند و شروع به بازرسی بدنی آنها بکند.یا در جایی دیگر مینویسد:اگر چه تقصیر او نیست و تقصیر بر گردن کسانی است که او را اینچنین آموزش داده اند و بار آورده اند.
واقعا هم راست میگوید و بیشتر این مشکلات تقصیر تقصیر.....

در همین رابطه:
18تیرآمریکایی {جمهور}
دانشگاه پادگانی {قمارعاشقانه}
دانشجویی به ضرب چاقوی عضو بسیج کشته شد {ادوار نیوز}
به ضرب و شتم دانشجوی ایرانی اعتراض کنید