Friday, January 26, 2007

سخنی با رئیس جمهور

بوش رئیس جمهور امریکا در سخنرانی اخیر خود در باره ی احتمال حمله نظامی به ایران حرف میزند و این حرف او مورد موافقت دموکراتها قرار میگیرد و او را تشویق میکنند.و در این سوی آبها اوضاع به طور دیگری هست.محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی های خود به طوری میگوید که ما از هیچ چیزی کم نمیگذاریم و ملت ایران در رسیدن به حق خود پافشاری میکنند و حاضر به عقب نشینی نیستند.اما سوالی که اینجا باید از آقای احمدی نژاد کرد این است که آیا شما از تک تک مردم پرسیده اید که با کارهای شما موافقند و شاید این کار برایتان سخت باشد و آیا از همین تعداد هواداران خود که روز به روز هم رو به کاهش هستند تا به حال پرسیده اید که با کارهای من و حرف هایم موافقید ؟من که فکر نمیکنم.شما فکر میکنید هرآنچه خود بیاندیشید انگار مردم اندیشیدند.و هر آنچه خود بخواهید مردم میخواهند و یا حتی اگر شما بگویید آب نخورید مردم هم نمیخورند.اما نه سخت در اشتباه هستید آقای رئیس جمهور مردم ایران با همه ی شجاعت و دلاوریشون دیگه از جنگ خسته شدند مردم دیگه از ظلم خسته شدند و تحمل این همه سختی را ندارند.شاید متوجه نیستید و انقدر مشغول نوشتن متن سخنرانی هستید که دیگر وقت فکر کردن به مردم و مشکلات آنها را ندارید ولی شما که مدعی هستید در کشور گرانی نیست و مردم در سلامت کامل به سر میبرند و ایرانیان از زندگی خود رازی هستند آیا تا به حال به گرانی فکر کرده اید.آها یادم اومد شما انگار در تهران و یا در ایران زندگی نمیکنید و در یک کره ی دیگر زندگی میکنید و بازار روزش هم گوجه های ارزان به شما میده .آقای محمود احمدی نژاد مردم دیگه خسته شده اند از این همه گرانی .کمر پدر خانواده زیر این گرانی ها خم شده است.مردم دیگر تحمل ظلم و ستم را ندارند.آنها دیگر نمیتوانند خودشان را برای یک جنگ دیگر که خیلی بزرگتر از جنگ قبلی است آماده کنند.یا هنوز فکر میکنید مردم پشت سر حکومت هستند و تا آخر خط با شما هستند؟زندگی روز به روز برای ایرانیان داخل کشور سختتر و سختتر میشود .مردمی که مانده اند با این همه مشکلات گوناگون چه کنند و چگونه جواب فرزندان خود را که هرکدام خواسته ای متفاوت و آرزویی رنگارنگ دارند را بدهند.بیایید با مردم باشید و تابع مردم .مطمئا باشید مردم شاید تحملشان بیشتر شود.البته شاید
شایعه هایی در مورد آقای خامنه ای و سلامتی وی

یه سری هم به قمار عاشقانه بزنید