Friday, March 23, 2007

بهار آمد

سال نو مبارک.امیدوارم تک تک شما دوستان گرامی سالی خوب داشته باشید،سالی که بدون زورگویی و جنگ باشه،سالی بدون باتوم ،زندانی و ...سالی همراه با آرامش و صلح و صمیمیت.سالی بدون زندانی کردن اندیشه
امیدوارم امسال زندانی هایی که به دلیل فکر کردن در زندان هستند آزاد شوند .امسال باید ایران را آباد کنیم ایرانی که روز به روز دارد به دست این غول های بی عقل خراب میشود.امسال باید اتفاقی بیفتد

چقدر بده ماهواره نداشتن.تقصیره این احمدی نژاد هست که نمیتونیم چهار تا برنامه درست و حسابی ببینیم.تا سال تحویل شد خامنه ای اومد صحبت کرد منم خاموش کردم گرفتم خوابیدم
به امید روزی که تلوزیون برنامه های شاد برای سال تحویل پخش کنه و دیگه خامنه ای رو نبینیم


بهار خنده زد:(+)
حس و حال تایپ کردن ندارم ولی سعی میکنم