Sunday, October 01, 2006

ما هم به بهشت میرویم

ما هم به بهشت میرویم


برادران بسیجی بجنبید و به سفارتخانه ها حمله کنید تا بار دیگر چهره ی خشمناک خود را به جهان نشان دهید.نمیدانم .یادتان هست یا نه که سر همین کاریکاتور های حضرت محمد این آقایون و خانومها چه کار کردند .

حالا اینها این همه دادوبیداد کردند خوب چی شد؟واقعا سخنان پاپ چه ارزشی دارد که این ها ناراحت شوند.

این همه رهبران دینی جهان یا برای مثال همین روحانیون داخل کشور چقدر به دین های مختلف توهین میکنند و حتی بعضی از دین ها را الکی میدانند و فقط و فقط دین خودشان یعنی اسلام را درست میدانند و از همه میخواهند دین خود را ول بکنند و به دین اسلام روی بیاورند.

مگر همین آقایون نبودند که بعد از کشته شدن تعدادی از مردم اسرایئل جشن گرفتند و خوشحالی کردند و باز هم مگر همینها نبودند که کشتن پیروان بعضی از ادیان را خوب میدانند.یادمه وقتی شارون سکته کرده بود همین مسلمانان دست به دعا گرفتند و خواستند او هرچه زودتر بمیرد.مگر در قران نیامده که از مرگ دشمنت نباید خوشحال شوی .

مسلمانان هر چقدر بیشتر سفارتخانه آتش بزنند و هر چقدر بیشتر بگویند مرگ بر امریکا دین خودشان را بیشتر خراب میکنند.آقا اگر معتقد هستید که دین اسلام بهترین دین و را راست را به مردم نشان میدهد خوب کاری کنید که بقیه مردم هم این دین را بشناسند.

فقط یه توسیه داشتم برای مسوولان اگر خواستید دین را به بقیه مردم بشناسونید در جهنم را هم باز بگذارید تا اگر کسی دوست نداشت به بهشت برود به جهنم برود .مثل کشور خودمون نباشد که به زور همه ی مردم را بخواهند با خود به بهشت ببرند .بابا شاید یکی دوست نداشته باشه به بهشت بره یا شاید اصلا یکی به بهشت و جهنم اعتقاد نداشته باشه.

ماهواره ها رو جمع میکنند که همه ی مردم به بهشت بروند و یک راست بروند پیش خدا.به زور روسری و چادر سر دختر ها میکنند که وقتی آقایون خواستند خانمی را صیغه کنند خیالشون راحت باشه که کسی رو که صیغه کردند به بهشت میرود.ببینید اگر از یه دید دیگه بخواهید به قضیه نگاه کنید این حکومت میداند که پایه های محکمی ندارد و هرلحظه ممکن است فرو بریزد پس برای همین بهزور متوسل میشود .ماهواره ها را جمع میکنند تا مردم از خبرهای مهم حالا چه بیرون کشور و چه داخل کشور بی اطلاع باشند .مردم دیگر شادی نداشته باشند.شبه دیگر کسی اخبار صدای امریکا را نبیند .حک.مت به مردم دلیل جمع کردن ماهواره ها را این طوری توضیح نمیدهد و میگوید دلیل آن انحرافات است و جوانان به از رسیدن به خدا و بهشت غافل میشوند.منظورشون این هست که میشینند و صحنه های سکسی نگاه میکنند .یکی نیست بگه آخه این شبکه های خودتون{صدا و سیما} مگر چیزی برای پخش کردن دارند ؟ولی توجه کنید که همین سزیال نرگس چقدر موثر بود و کلی از مردم به جای آنکه در همون ساعت که نرگس پخش میشد بشینند و شبکه های خارجی و ایرانی بیرون از کشور را نگاه کنند مینشستند و سریال نرگس را نگاه میکردند.ولی خوب این سریال هم به پایان رسید و باز هم برنامه های تکراری در این هشت شبکه که تک تک آنها برنامه های مسخره پخش میکنند آیا شبکه ای هست که موسیقی پخش کند از همین خواننده های خوب داخل کشور مثل آقای عصار یا محمد اصفحانی یا حتی رضا صادقی و...... خوب بعضی از مردم ماهواره دارند به دلیل اینکه موسیقی گوش کنند و هیچ کاری هم به شبکه های سیاسی ندارند.مردم دوست دارند شاد باشند و خیلی ها هم دوست دارند پای برنامه های سیاسی بنشینند خوب اگر این حکومت فکر میکند درکشور به مردم آزادی داده است پس چرا دیش های ماهواره را له میکنند؟.پس چرا سانسور میکنند؟پس چرا روزنامه شرق را توقیف میکنند؟پس چرا امتیاز بعضی از مجله ها را لغو میکنند؟پس چرا بعضی از دانشجویان را به دانشگاه را نمیدهند؟