Friday, October 06, 2006

دلایل پایان جنگ

خوب ممکنه که این خبر کمی قدیمی باشه ولی جای بحث داره.
خبری که طی یکی دو هفته پیش خیلی ها را متعجب کرد و خیلی ها چشماشون گرد شد.خبری که سالها از مردم مخفی کرده بودند .ولی حتما این جنگ باز هم ناگفته هایی دارد و خوب شاید هر سال یکی آن ناگفته ها را منتشر کند و به گوش مردم برساند .ولی امروز را بچسبیم که یکی از همین ناگفته ها گفته شد و آن هم دلایل پایان جنگ ایران و عراق بود جنگی که اسمش را گذاشته بودند دفاع مقدس!!!باز هم یک مرد در این حکومت پیدا شد وآن هم کسی نبود جز هاشمی رفسنجانی که نامه آقای خمینی را در باره پذیرش قطعنامه 598خطاب به مسوولان کشوری را پس از چندین سال منتشر کرد.
باز هم راز هایی فاش شد.البته یکی از دوستانم میگفت:این نامه قبلا هم در اینترنت در دست رس بوده است و چیز جدیدی نیست .ولی برای من خبر جالبی بود