Friday, October 06, 2006

جامعه

نه خدایی آیا خود ما وبلاگ نویس ها آیا به فقر و مشکلات مردم میپردازیم یا فقط و فقط بلدیم بنویسیم که فلانی کجا رفت و فلانی چه گفت و فلانی چه کار کرد .ما در کشور خودمان این همه مشکل داریم واین همه مردم کشور دارند با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و لی باز هم ما به فکر آنه نیستیم.این همه جوان معتاد داریم .این همه دخترانی را داریم که از خانه بنا به دلایلی فرار میکنند و به راه های مختلفی کشانده میشوند .این همه جوان بیکار داریم و این همه گرانی یک پدر استو با ماهی یه حقوق کم و یه سبد پر گرانی و بچه هایی با نیاز های متفاوت و بچه هایی با خاسته های متفاوت .
خوب این مشکلات قراره کی حل بشه؟قراره کی مردم ما طعم خوشبختی را بکشند ؟قراره کی دختران فراری به خانه های خود برگردند؟قراره کی دیگه معتاد نداشته باشیم؟پس جواب این همه گرانی را که میدهد؟پس کو رفاه ؟پس کو عدالت و مهرورزی .امیدوارم که بتوانیم جامعه ی بهتری درست کنیم