Monday, October 09, 2006

ماه رمضان

مردم صبح تا شب غذا نمیخورند و روزه میگیرندو جالب اینجا است که وقتی موقع افطار میشود سر سفره افطار همه چی میگذارند به قولی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد .ولی نمیدانند یا شاید هم میدانندو به روی خود نمی آورند.در همین تهران خانواده هایی هستند که برای افطاری فقط یک تکه نان و پنیر دارند همین و بس .عزیزان شاید خیلی از شما ها با این نظر موافق نباشید ولی یه حقیقت است که باید باور کنیم.بیاییم به جای این که مهمان دعوت کنیم خونه هایمان به جای آن برای بچه هایی که در پایین شهر زندگی میکنند یا آدم هایی که فقیر هستنند افطاری ببریم و آنها را چه روزه باشند و چه نباشند سیر کنیم.آیا مسلمونی به این هست که فقط از صبح تا شب چیزی نخورد و وقتی اذان را میگویند چنان سفره ای بچینند که میشود با آن سفره چندین انسان گرسنه را سیر کرد.مسلمونی به روزه گرفتن نیست یا حتی اگر روزه هم میگیریم چشممون رو نبندیم و فقط و فقط خودمان را ببینیم .به خدا انسانهایی هستند که برای افطار یه تکه نان و کمی پنیر دارند همین .به نظر من روزه آن انسانها بیشتر پیش خدا مورد قبول هست تا منی که سفره ای میچینم که میشود ده نفر آدم با آن سیر شوند.بیایید به فکر همدیگر باشیم . بیایید به فکر مردم فقیر هم باشیم.بیایید با هم و با کمک یکدیگر ایرانی بسازیم که دیگر کشور ها حسرت داشتن یه همچین مردمی را بخورند.بیایید با هم متحد شویم