Sunday, October 22, 2006

سفر های سر زده

آقا این احمدی نژاد هم کارهایی میکنه که آدم از حیرت دهنش باز میمونه.مثلا این آقا پا میشه و به بروبچ میگه که پاشید پاشید امروز باید بریم دانشگاه با جوانای دانشگاهی یه افطاری بزنیم.
روز پنجشنبه احمدی نژاد به صورت سر زده به خوابگاه دانشگاه امام صادق رفت.احمدی نژاد وقتی رسید به دانشگاه تمام لباسهایش خیس بود چون هوا بارونی بود.او حتی کاپشنش را درآورد و با کاپشن ورزشی به سخنرانی پرداخت.
البته اشتباه نشه که کاپشن آقای احمدی نژاد خیس شده بوده .برای همین درآوردند