Tuesday, October 31, 2006

حرفهای احمدی نژادی
این روزها احمدی نژاد چقدر دست و دلباز شده است و منافع ملت را همینطوری به باد میدهد تازگی ها هم که گفته است یعنی خطاب به کشورهای غربی گفته است فعالیت هسته ای خود را متوقف کنید و پنجاه سال نفت بگیرید .عجب رئیس جمهوری داره این ایران یعنی انقدر نفت زیادی داریم که میتونیم پنجاه سال نفت کشور را نیم بها به کشور های دیگر بدهیم.آقا این احمدی نژآأ یه نفره ولی معلوم نیست که چرا هر وقت سخنرانی میکند خودش رو یه ملت میداند و به جای مردم حرف میزند مگه این مردم خودشون زبون ندارن که حرف بزنن آها یادم رفته بود که زبونه همه مردم را اینها بریدن و نمیگذارند هیچ کسی حرف بزند.

تازه این آقا گفته است که اگر ما را تحریم کنند ملت ما خوشحال میشوند و هفت شبانه روز جشن میگیرند.او که کشور های غربی را شیاطین میخواند گفت:اگر همه شیاطین جمع شوند نمیتوانند این حق را از ملت ایران بگیرند