Tuesday, October 31, 2006

مانور نظامی در خلیج فارس
من که فکر نمیکنم این تحریم ها جلوی برنامه ی هسته ای ایران را بگیرد.ولی شاید جنگ شد و برای همین امریکا قدرت خود و متحدان عربی خود را به نمایش گذاشته تا بتواند در کار برنامه ی هسته ای ایران وقفه ایجاد کند یا بهتر است بگوییم سنگ اندازی کند.23کشور جمع شده اند و مانوری را اجرا میکنند در خلیج فارس که به ایران نشان دهند اگر بخواهی با ما جنگ کنی نزدیکترین کشور ها برای تجاوز به ایران کشورهای همسایه ایران هستند.کشور هایی که در این رزمایش پیچیده شرکت کرده اند :بحرین.کویت.قطر و امارات از کشور های حاشیه خلیج فارس هستند که در این رزمایش شرکت کرده اند.اصلا این میتواند پیامی برای جمهوری اسلامی باشد که امریکا دارد به حکومت ایران هخطار میدهد که همسایگانش آماده تجاوز به کشور ایران هستند.

ولی این رزمایش آنچنان هم سوژه خبری رسانه ها نبوده است چون که حتی رسانه های کشورهای عربی هم از این رزمایش هیچ گزارشی پخش نکردندسکوتی که معلوم نیست علت آن چیست یا شاید هم یک ساست جدید است .راست یکی از دوستان میگفت که این رزمایش تا حودودی از کنار ساحل معلوم است
.