Monday, November 06, 2006

جامعه ایران
تا به کی باید شاهد این همه مشکل در جامعه ایران باشیم.آیا فقط باید بنشینیم و نگاه کنیم و سر تکان دهیم.مگر با افسوس خوردن کاری درست میشود؟همین چند وقت پیش بود که جمهوری اسلامی ایران خواستار این شد تا جامعه بهایی ها را زیر زره بین قرار دهد.در28 مرداد امسال بود که وزارت کشور خواست تا بر فعالیت بهاییان نظارت داشته باشد و نگذارد آنها تبلیغ دین خود را بکنند.جمهوری اسلامی ایران حتی در اقدامی خواستار تهیه فهرستی از بهاییان شده است که آنها را بهتر زیر نظر داشته باشد ولی این اقدامات کی پایان میپذیرد و میتوان با خیال راحت در ایران زندگی کرد .ایرانی که روزی پذیرای همه دینی بوده است ولی اکنون به دلیل وجود سرنگونی در داخل کشور و مبارزه با بقیه دینها نمیتوان در آن به ترویج دینهای مختلف پرداخت.

در جامعه ای زندگی میکنیم که در آن با پدیده ی زن ستیزی روبرو هستیم.توجه داشته باشید ما حتی در آگی های بازرگانی تلوزیون جمهوری اسلامی ایران شاهد ظلم به زنان هستیم.مثلا در تبلیغ مایع ظرفشویی یا در تبلیغ شستن لباس .تا به کی باید شاهد این قوانین سخت از طرف حکومت باشیم
.