Wednesday, January 17, 2007

احمدی نژاد در گردش

هر روز در روزنامه ها و سایتهای خبری شاهد نقد سفرهای احمدی نژاد هستیم.حل بعضی از روزنامه ها این سفر ها را هر جوری که هست بر سر احمدی نژاد میکوبند و بعضی دیگر با یک نقد کوچک بیخیال میشوند.بعد از اینکه رئیس جمهور از سفرهای استانی بازگشت با یک استراحت کوچولو به سفر های خارجه رفت چند وقتی نمیگذرد که احمدی نژاد به امریکای لاتین سفر کرده بود و باز بار سفر را بست و به آنجا رفت .سفری که به نظر من بی دلیل انجام میشود و لی اگردو جنبه قضیه را در نظر بگیریم :یکی اینکه احمدی نژاد برای این به سفرهای خارج از کشور میرود که اگر روزی جنگ شد بتواند از دوستانش در دیگر کشورها استفاده کند {اگه دوستی داشته باشد} دومین نکته اینه که شاید دفعه قبل بهش خوش گذشته بوده و اینبار با خودش فکر کرده و گفته:بهتره بعد از این همه کار و مشغله به یه سفر برم و باز هم فکر کرده که کجا بهتره و بیشتر هوامو دارن که رفته امریکای لاتین و یه سفر رفته پیش دوستش چاوز.چون چاوز هم سابقه ی نظامی گری داره و هم تا حدودی شبیه احمدی نژتد است.
از آنجایی که هر روز شاهد هشدار مجلس و حتی هواداران محمود احمدی نژاد در خصوص وضعیت اقتصادی هستیم اما احمدی نژاد فارغ از این هیاهو و با پشت کردن به مشکلات پمدان خودر را بسته و به سفر رفته است