Wednesday, January 17, 2007

خبرهای نه چندان داغ

این روزها مردم ایران در حال جنگ با گرانی هستند.جنگی که برتده آن گرانی است .روزهایی سخت برای مردم بی پول .جامعه دارد طعم تلخ گرانی را میچشد و وخیم تر شدن اوضاع را .
آیا نباید به فکر مردم باشید رئیس جمهور؟


دیروز یه سری به سایت بوتیوب زدم که دیدم گیر فیلتر ناجوانمردانه افتاده !حالا میگین چیکار کنیم؟
یه مطلب دیگه هم اینکه بهروز کریمی زاده دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران از هفته گذشته ناپدید شده و کوچکترین اطلاعی از او در دسترس نیست
.