Wednesday, January 17, 2007

محمود محمود

در ادامه سفرهای دوره ای محمود احمدی نژاد او این بار به نیکاراگوئه رفت و با اورتگا دیدار کرد .او در این دیدار گفت:ایران از پیشرفت واستقلال و ثبات همه ملت های دنیا خوشحال میشود از جمله ملت های امریکای لاتین.
احمدی نژاد که حسابی در این مراسم ذوق کرده بود یک نوزاد نیکاراگوئه ای را دقایقی در آغوش گرفت .بااین کار احمدی نژاد نوزاد به گریه افتاد و مردم هم رئیس جمهور را تشویق کردند و همه فریاد میزدند {محمود محمود} و {محمد بیا اینجا } و {محمد اینجا بمون}.او ایران را خانه ی مردم نیکاراگوئه خواند و ار اورتگا و همسرش دعوت کرد به ایران سفر کنند.در همین زمینه:{این خونه برای خودمون جا نداره چه برسه به بقیه کشور ها هم بیان اینجا تو این گرانی خونه !!!}
عوامفریبی احمدی نژاد و لباسهای او {
روزمزه گی ها