Tuesday, January 23, 2007

بحث داغ گوجه فرنگی

جالبه مثل اینکه یکی از نماینده های مجلس در مورد حرف احمدی نژاد مبنی بر اینکه بیایید از دم خانه ی ما خرید کنید گفته است:نگرانم که اطرافیان رئیس جمهور برای احمدی نژاد دنیایی متفاوت از دنیای واقعی ترسیم کرده باشند.علمی گفت:رئیس جمهور هرگاه در برابر پرسش نمایندگان و یا خبرنگاران در مورد گرانی های لجام گسیخته کم می آورد تکه کلامش این بود که بیایید و از نزدیک خانه ی ما خرید کنید!

واقعا جای تاسف داره که رئیس جمهور کشورمان در یک دنیای دیگری زندگی میکند و یا شاید هم در این دنیا هست و بیرون از تهران زندگی میکنه که فقط مختص احمدی نژاد یه جایی رو درست کردند که اون اونجا با اهل و عیال زندگی کنه .شاید اونا سیب زمینی رو هم کیلویی 250 تومان میخرند و ما کیلویی 750 تومان.!شاید هم این مغازه ای که احمدی نژاد و خانم بچه هاش ازش خرید میکنند چون میدونسته احمدی نژاد میخواد بره تو مجلس در باره ی گرانی حرف بزنه گوجه فرنگی رو به اونا داده کیلویی 1200 تومان که به نظر من بازم گرونه ولی من که از اون مغازه داره پرسیدم گفت:من تا دیدم خانم آقای احمدی نژاد داره مییاد زودی اون گوچه خوبا رو که کیلویی 3000 تومنه قایم کردم و بهشون از این گوجه هزارو دویست تومانی ها دادم.بعد کله اش رو آورد جلو و دم گوشم گفت من یه چیزی میگم تو به کسی نگو.گفتم :خوب نمیگم.گفت:من بهشون از این گوچه 700تومانی ها دادم که خودم ضرر نکنم

در همین زمینه
سونامی گوجه فرنگی