Sunday, February 25, 2007

بدون تیتر

آیا به این بی عدالتی نمیگویند.آیا این کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میدهد نقض حقوق بشر نیست؟آیا پایمال کردن حقوق شهروندی نیست؟آیا بی احترامی به عقیده یک انسان نیست؟خیلی آیا های دیگر هست که همه ی ما میدانیم.
چه طور احمدی نژاد در حرفهایی که میزند میگوید ایستادگی در برابر ایران ایستادگی در برابر خداست.اگر قراره خدا افرادی مثل تو باشند من به نوبه خود خدا را نفی میکنم.این فرد که از عدالت هیچ نمیداند چه طور به خود اجازه میدهد بگوید ما خداهستیم.از آنجایی که این آقایون هر شب با امام زمان در مورد مسائل کشور مشورت میکنند و نظر امامان را میپرسند.شاید شب جمعه ها هم پیش خدا میروند.و شاید تا چندین سال پیش خدا یه نماینده از طرف خود به ایران فرستاده بود،که همه ما او را میشناسیم و الان برایش یه حرم درست کردند مثل حرم امام رضا(ع) و فکر کنم نسل های بعدی این حرم را با حرم امام رضا اشتباه بگیرند.بعد از این که این فرد ماموریتش از طرف خدا تمام شد و برگشت به کره ای دیگر.از طرف خدا دستور گرفت که برای خودش جانشینی تعیین کند و او هم یه ریش سفید دیگری را از طرف خدا مامور کرد تا با امام زمان و دیگر امامان در باره ی مسائل کشوری مشورت کند و امروز به اینجا میرسد که هرکسی با امام زمان و دیگر امامان ارتباط دارد البته بیشترشان میگویند فقط با امام زمان چون بیشتر مردم ایران به او اعتقاد دارند و همین مسئله موجب آن میشود که این سودجویان از اعتقادات مردم استفاده کنند و مردم ما هم که ساده دل.البته ارتباط داشتن درجه داره و مثلا یک روحانی معمولی یا بالاتر میتواند بگوید با امام زمان در مورد این مسئله مشورت کردم و ایشان به من گفتند که میتوانم در انتخابات شرکت کنم.ولی مثلا رئیس جمهور و بالاتر همیشه نمیگویند امام زمان و بعضی وقتها هم میگویند خدا.
برای مثال همین احمدی نژاد وقتی رفته بود قم پیش یه روحانی که اسمش یادم نیست داشت تعریف میکرد که وقتی داشتم تو سازمان ملل سخنرانی میکردم یه هاله نور اومد دور سرم را گرفت و هیچ کسی پلک نمیزند و.......
ولی اگر میگویند این حکومت حکومتی هست که بر پایه حکومت علی (ع) اداره میشود و حکومت ما یک حکومت اسلامی هست.همه جا شاهد سختگیری های این افراد به مردم هستیم.علی حکومتش مردمی بود.علی مردم را سرگرم نمیکرد تا پولهای مردم را چپاول کند.وقتی بعضی دوستان زرتشتی بهم میگویند امیر این دینی که شما دارید یک دین خشن هست،باید قبول بکنیم.خودمان را گول نزنیم. آیا درست هست که فردی را به دلیل بالا بردن پیرهن خونی دوستش،دستگیر کنند و در زندان نگهدارند.آیا از جنایتهای خود میترسند؟این که در پیش جنایتهای دیگرشان به چشم نمی آید.یا از این میترسند که عکس این دانشجو و آن لباس به سرتاسر دنیا مخابره شد؟چرا باید همسر احمد باطبی را دستگیر کنند؟و جالب اینکه حتی ای موضوع دستگیری همسر احمد باطبی را انکار میکنند!زنی که برای آزادی همسرش تلاش میکرد.ایا از این میترسند که با نهاد های حقوق بشر مصاحبه کند؟
آیا این حکومت انقدر ضعیف است که با بالا بردن پیرهن خونی یک دانشجو ممکن است ویران شود؟
اما نگران نباشید همیشه ابر جلوی خورشید را نمیگیرد و یه روزی ابرهای سیاه به کنار میروند و خورشید را میبینیم ،و از گرمایش بهره میبریم.سوزو سرما همیشگی نیست.روزی میرسه که ابرها میروند و دراز میکشیم و از گرمای دلنشین خورشید استفاده میکنیم.
یادمه در یکی از نوشته های قمار عاشقانه که از قول احمد باطبی نوشته بود.احمد به مدیار گقته بود که :هر سلامی یه علیکی هم داره.
پس آقایون جنایتکار و مردم آزار حواستون باشه که کارهایی که انجام میدهید بدون جواب نمیمونه و روزی نوبت شما ها هم میشه.دهنتان را میبندیم و در سرتاسر شهر میگردانیمتان که همه ی مردم شما را ببینند و آنهایی را که شکنجه کرده بودید را می آوریم که شما را شکنجه کنند.شما را خفه میکنیم همانطور که صدای آزادی را خفه کردید،همانطور که صدای جوانان این مرز و بوم را خفه کردید.چشمهایتان را کور میکنیم،همانطور که میخواستید چشمهای مردم را به روی واقعیت ببندید،همانطور که میخواستید چشمهای مردم دیگر کشورها را به روی جنایتهای خود ببندید.گوشهایتان را میبریم،همانطور که نگذاشتید مردم صدای عدالت خواهی و آزادی خواهی جوانان این کشور را بشنوند.از همه مهمتر فکرتان را نابود میکنیم.مغزتان را نابود میکنیم،که نتوانید فکر کنید و همش به چیزهای پوچ فکر کنید.دنیای برایتان میسازیم که آرزو بکنید ای کاش به دنیا نیامده بودید
  • گروگان گیری سیاسی{+}