Thursday, March 08, 2007

تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب

واقعا جای تاسف دارد زنانی که برای برقراری عدالت و آزادی همنوعانشان در مقابل دادگاه تجمع کردند توسط ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گیرند و 23 نفر ازآنها دستگیر و به زندان اوین منتقل داده شوند.
این تجمع برای اعتراض به بازداشت کردن غیر قانونی عده ای از فعالان جنبش زنان برگزار شده بود.فرناز سیفی مینویسد:صبح امروز طبق فراخوان قبلی، عده ای از فعالان جنبش زنان ایران کنار در ورودی دادگاه انقلاب حضور پیدا کردند تا نسبت به روند غیر قانونی بازداشت،بازجویی و دادگاه فعالان جنبش زنان در یک سال گذشته اعتراض کنند.
مثل اینکه منظور از مهرورزی دولت احمدی نژاد بر عکس است و ضرب و شتم و باتوم و برهم زدن تجمعات صلح آمیز منظور از این کلمه است.باید منتظر بود و ببینیم در 8 مارس چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا مثل سالهای گذشته تجمع با آمدن ماموران نیروی انتظامی برهم زده میشود یا نه؟
در همین زمینه:
50نفر دستگیر شده اند:{+} فرناز سیفی

احمدی نژاد عله حقوق زنان{+} جمهور:
ظاهرا اینبار نیز همچون دفعات پیشین،تجمع زنان مشمول مهرورزی دولت واقع شده و تجمع کنندگان مورد ضرب وشتم وهتاکی قرار گرفته اند.